Doopsgezind Berltsum zoekt inspiratie!

We zoeken mensen die hun inspiratie en levenswijsheid met ons willen delen. Mensen die zelf graag geïnspireerd worden en willen leren van anderen. Mensen die mee willen werken aan onze geloofsgemeenschap en waar die voor staat, gaande te houden. We zoeken mensen die het fijn vinden activiteiten te ontplooien, als vrijwilliger of organisator en mensen die bestuurlijk bij willen dragen.

Onze geloofsgemeenschap wil een plek zijn waar met enige afstand wordt gekeken naar wat er in de wereld gebeurt, een plek van bezinning en rust. Een plek ook om stil te staan bij zin en onzin, goed en kwaad, mooi en niet mooi, omdat we geloven dat dat bestaat, en dat daarbij bewust keuzes maken ons helpt om als mensen tot recht te komen.

Als iets van bovenstaande je aanspreekt, overweeg dan je aan te sluiten als lid of als vriend of neem deel aan de oriëntatiekring die in het nieuwe jaar weer van start gaat. Tijdens de oriëntatiekring willen we graag ontdekken en delen wie jij bent en wat jij belangrijk vindt en of dat past bij onze gemeenschap. vier of vijf avonden waarop we twee uurtjes met een kop thee op zoek gaan naar onszelf en elkaar.

Neem contact op met onze voorganger Oane Dijkstra voor meer informatie of om je op te geven.
E-mail: voorgangerdgberltsum@gmail.nl
Telefoon: 0621934723