De Doopsgezinde gemeente Berltsum besteedt met enige regelmaat zorg en aandacht aan deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is, toch kunnen er onjuistheden in voorkomen. Wij staan niet in voor de volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. De Doopsgezinde gemeente Berltsum kan deze informatie te allen tijde wijzigen. Het kan zijn dat informatie op deze website, dat wil zeggen teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal, zijn beschermd door auteursrechten. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan die informatie zelf te gebruiken, door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Als u via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijzen wij u erop dat de Doopsgezinde gemeente Berltsum niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites.