We zijn een kring van mensen die samen onderweg zijn, die verlangen naar een betere wereld en daaraan mee willen werken waar dat kan. Samen willen we vieren, delen, zoeken en ontmoeten in hoop en vertrouwen. We zijn een gastvrije gemeente van op elkaar en op onze omgeving betrokken mensen. We willen stem geven-, en handen zijn, van het evangelie van Jezus Christus. We begrijpen dat geloof niet het aannemen van waarheden is maar een manier om onderweg te zijn met elkaar. We komen op ons levenspad van alles tegen en delen onze ervaringen met elkaar.  

De Doopsgezinde Gemeente Berlikum is een geloofsgemeenschap die vanuit Doperse identiteit op eigentijdse wijze handen en voeten wil  geven aan een op de Bijbel geïnspireerd leven. De geloofsgemeenschap wil dat bereiken door actief onderdeel te zijn van de lokale gemeenschap en de wereldwijde broederschap. We organiseren activiteiten voor de eigen betrokkenen, de mensen uit de omgeving en zetten we ons in voor landelijk georganiseerde activiteiten.

We ontvangen al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw jaarlijks enkele keren per jaar groepen mennonieten uit Amerika en Canada die op rondreis door Europa bij ons neerstrijken voor rust, verdieping en verbinding.

Doopsgezinde Gemeente
Vermaningstrjitte 3
9041 BR – Berlikum (Berltsum)
www.doopsgezindenberltsum.nl

Voor contact met onze voorganger: e-mail