Doel van de stichting:

De stichting ‘Vrienden van Vermaning’ heeft als doel de Doopsgezinde Vermaning Berltsum in stand te houden en te ondersteunen bij de exploitatie. Dat doet de stichting door het organiseren van activiteiten en het inzamelen van fondsen. Vrienden van Vermaning kent een groot aantal vrienden die jaarlijkse een vast bedrag doneren. Daarnaast zijn er betrokkenen die eenmalig doneren. Ook schrijven we fondsen aan om bijdragen voor bepaalde activiteiten te verkrijgen. Op deze manier probeert de stichting haar doelen te bereiken.

Folder:

Onze stichting probeert jaarlijks een folder uit te brengen.
Bekijk de folder voor 2023-2024 hier!

Een greep uit onze activiteiten:

Vrienden van Vermaning heeft 2023 o.a. een tweetal toneelstukken georganiseerd en een aantal boekenmarkten heeft plaatsgevonden.

Er zijn drempelhulpen in de Vermaning en Mennozaal aangebracht zodat deze ruimtes toegankelijker zijn geworden. Daarnaast zijn het terras en de buitenruimtes achter de Mennozaal her-straat.

Kortgeleden is de zogenoemde ‘Pinakel,’ een versiersel boven op de voormalige kosterswoning, recht gezet en verstevigd.

Er is een nieuwe opslagruimte opgeleverd.

Buiten zijn beplanting en bollen volgens tuinontwerp achter en aan zijkanten van de Vermaning aangelegd. Ook zijn er nieuwe lantaarns aan zijkant bevestigd om de Mennozaal tijdens donkere momenten goed bereikbaar te houden.

Het kozijn in de Mennozaal was aan vervanging toe. Bouwbedrijf Van der Graaf heeft die taak op zich genomen en er direct HR++ glas in gezet. Het resultaat is prachtig. Op deze manier kan de vermaning weer jarenlang en duurzaam vooruit!

Een aantal vrijwilligers stelt hun tijd en vaardigheid ter beschikking om bij al deze zaken te ondersteunen. De stichting speelt hierbij een coördinerende rol.

Als u ook bij wilt dragen aan de doelstellingen van de stichting zijn er de volgende mogelijkheden:

Word vriend!
Meld u aan als vriend (bramhieke@gmail.com) en betaal jaarlijks 50 euro.

Doneer eenmalig, of periodiek
een vrijwillige bijdrage via ons bankrekeningnummer: NL02 RABO 0370 8213 19 ten name van ‘Vrienden van Vermaning’

Scan de QR code
hieronder en geef een vrije gift:

Meld je aan als vrijwilliger
Om mee te helpen bij bepaalde activiteiten of het organiseren daarvan (bramhieke@gmail.com)