De Pinksterdienst op zondag 19 mei was dit jaar bijzonder. Om verschillende redenen, ik deel ze graag met jullie. De Doopsgezinde gemeente Berlikum kreeg er net als vorig jaar weer drie nieuwe leden/ vrienden bij. Heel bijzonder dat juist onze kleine geloofsgemeenschap zo de wind in de zeilen mag voelen. In een mooie dienst werden de nieuwe broeders, Jacob en Jurjen bevestigd. Jacob had een prachtig lied uitgekozen om te laten horen bij zijn bevestiging: ‘Ik zal er zijn’ van Sela. Jurjen deelde in zijn persoonlijke belijdenis mee waarom hij zich bij de gemeenschap aan wilde sluiten, De liefde en verbondenheid stonden daarbij centraal. Zuster Aafke zal op een later moment

worden bevestigd. We stonden ook stil bij een bestuurswisseling. Na ongeveer 30 jaar als voorzitter van onze gemeente gediend te hebben werd Bernard Posthumus afgelost door een nieuwe voorzitter. Bernard gaat verder in de functie van penningmeester. Hij memoreerde in zijn afscheidsrede enkele namen en gebeurtenissen uit ons rijke verleden. Aly Bontekoe neemt het voorzittersstokje van hem over. Haar motivatie is niet de eer, maar de relatie met mensen met wie, en voor wie, het werk gedaan moet worden. Er is weer een voltalig bestuur nu waar we als geloofsgemeenschap erg blij mee zijn. Na de dienst hebben we buiten in de zon genoten van gebak en koffie. We voelen ons een gezegende gemeenschap en met de nieuwe leden en vrienden erbij hopen we als geloofsgemeenschap elkaar naar de toekomst toe te blijven inspireren vanuit die Geest die waait waarheen Hij wil.