Prijswinnaars bekend van prijsvraag bij boekenmarkten

Als bestuur van de Vrienden van Vermaning willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de inzet in de ruimste zin van het woord. Boeken sjouwen, schoonmaak, koffie/thee zetten en uiteraard een gesprek in de Mennozaal met de bezoekers met koffie of thee. Ook alle bezoekers die de afgelopen maanden onze achttien boeken- en cadeaumarkten bezocht hebben, hartelijk dank voor uw komst. De totale opbrengst van alle markten is € 2579,85. Een mooi bedrag alvast voor het opknappen van de kosterswoning. Iedereen bedankt voor het aankopen van boeken en cadeaus!

In 2024 worden geen tweedehands boeken in ontvangst genomen omdat wij de gehele kosterwoning gaan opknappen. Wanneer wij in 2025 weer nieuwe boeken willen hebben, dan laten wij het weten.

De prijsvraag om te raden hoeveel de boeken- en cadeaumarkten netto hebben opgeleverd van november t/m januari (10 keer) was voor veel deelnemers die een gokje waagden een slag in de ruimte. Het nettobedrag was € 1743,20. De eerste prijs, een emmer gevuld met € 25,- aan bruikbare artikelen is gewonnen door G. Oppers-Zondervan, Sint Annaparochie (€ 1763,-). De tweede prijs een emmer gevuld met € 15,- aan boodschappen is gebracht bij L. Klooster, Minnertsga (€ 1775,-). De derde prijs aan boodschappen voor € 10,- kon Aly Bontekoe uit Dronryp (€ 1800,-) in ontvangst nemen. De geraden bedragen van de winnaars staan tussen haakjes. Alle winnaars van harte gefeliciteerd.  Een aantal deelnemers aan de prijsvraag gaf aan dat ze de gewonnen prijs eventueel aan het deelstation aan de Opslach 14 te Berltsum wilden schenken omdat ze alles al hadden. Helaas vielen deze deelnemers buiten de prijzen. Wel hebben de Vrienden van Vermaning een deel van de overgebleven nieuwe cadeaus aan het deelstation geschonken.