Sânman en Sikke

Beste Vrienden van Vermaning,

Op zaterdagavond 12 oktober om 20.00 uur treedt de 8-koppige mannengroep “Sânman en Sikke” op in de Fermanje in Berltsum i.v.m. hun 30-jarig bestaan. Samen met het koor “Vocal Chain” uit Waadhoeke belooft het een feestelijke jubileumavond te worden. De 8 mannen laten zich inspireren door diverse muziekstijlen, van Westcoast tot barbershop, maar zetten ook zelf (Friestalige) teksten op muziek. Dit levert een gevarieerde mengeling van stijlen op, waarbij het publiek niet de kans krijgt zich te vervelen. De stichting “Vrienden van Vermaning” wil jullie, als de vrienden die de vermaning ondersteunen in welk opzicht dan ook, als eerste uitnodigen om kaarten te kopen voor deze exclusieve avond. Het bestuur van de Vrienden van de Vermaning maakt van deze gelegenheid gebruik om een speciaal benefietconcert te organiseren voor het groot-onderhoud van de vermaning, met name de entree krijgt de komende winter een schilderbeurt

Tot 1 juli 2024 kunnen jullie kaarten kopen voor € 15,- per persoon (inclusief één consumptie gratis) over te maken op bankrekeningnummer                      NL02 RABO 0370 8213 19 ten name van de Vrienden van Vermaning, onder vermelding van uw adres. Na 1 juli worden de kaarten op facebook en via lokale media verkocht. Bestel dus tot 1 juli de kaarten bij Hieke Joostema-Greidanus, bram.hieke@gmail.com of 0518-462542 en maak het bedrag over. In de eerste week van oktober worden de kaarten bij u aan huis gebracht.

Voor de kaartverkoop geldt: OP=OP, dus wees er snel bij!