Op Bevrijdagsdag, zondag 5 mei komt gastspreker Johan van Tuinen in de Doopsgezinde Gemeente te Berltsum. Thema van deze dienst zal zijn “Vrijheid, kostbaar en kwetsbaar”. Alle liederen worden rondom dit thema uitgezocht en de meditatie zal over dit actuele onderwerp gaan. Deze speciale dienst begint om 10.00 uur in de vermaning, Vermaningsstrjitte 3 te Berltsum. Na afloop is er koffie of thee in de Mennozaal. Van harte welkom op zondag 5 mei!